Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO ĐỀ TÀI TẠP CHÍ ĐÀO TẠO SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
Hội thảo quốc tế
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
GS. Carl Thayer trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo
Khoảng 100 đại biểu đã tham gia Hội thảo
...
Viet Nam
TIN QUAN TRỌNG
   Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2017-2018 và phân công giảng viên hướng dẫn
   Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2018
   Thông báo Về việc báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài
   Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 - 2018
   Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - Khóa 36
HỘI THẢO/BẢN TIN KHCN TUYỂN SINH LHS LÀO CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366