Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ Thông báo Thông tin NCKH Tạp chí KH&CN Đào tạo SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   Liên hệ
 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
  

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

  1. Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác đào tạo Sau đại học của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

      - Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường theo quy định hiện hành.
- Tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật tiến bộ với các cơ sở sản xuất. Tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của trường.
- Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học ngoài trường.
- Làm đầu mối trong việc quản lý đào tạo Sau đại học.
- Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ.
- Tham mưu xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động quan hệ với các trường, viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài để tìm kiếm cơ hội học tập, hợp tác trong đào tạo, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý, khai thác viện trợ, cập nhật công nghệ tiên tiến trên thế giới.
- Tham mưu và chuẩn bị các văn bản để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế. 
- Giao dịch với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.                 

Điện thoại : 055.3825366
E.mail : qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng -Tp Quảng Ngãi

 

 Các tin tức khác :
             Lý lịch khoa học Phòng QLKH & HTQT
             Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học \^Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\^
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học phát huy vai trò của Doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
   Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học \*Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\*
   Thông báo về việc đăng ký tham gia Chi hội Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   Thông báo về việc tuyển ứng viên tham dự chương trình `Hội thảo Khu vực Bảo vệ Môi trường Đồng bằng sông Cửu Long dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2018`
   Quyết định về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp trường thực hiện năm 2018
   Quyết định về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Thông báo về việc tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý - Đợt 2 năm 2017
Tin Hội thảo Tuyển sinh LHS Lào Công bố khoa học Liên hệ Hợp tác Quốc tế Văn bản - Biểu mẫu

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366