Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO ĐÀO TẠO SĐH TẠP CHÍ ĐỀ TÀI  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   BẢN TIN KHCN
 Bản tin Khoa học công nghệ tháng 6-2017 của Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 

 

 

 

TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 \*Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình\*
   Hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ II
   Quy chế mới về cấp bằng tiến sĩ của đại học KUAS (National Kaohsiung University of Applied Sciences) ngành Kỹ thuật Khuôn mẫu và Đúc (Mold and Die Engineering)
   Thư mời tham dự hội thảo quốc tế về `Bảo tồn Di tích và Phát triển Du lịch` ngày 10-07-2017
   Hội thảo quốc gia Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ
   Thư mời Viết bài Hội thảo khoa học về nhận dạng giá trị di sản địa chất và triển vọng xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn trở thành công viên địa chất toàn cầu
   Thông báo về việc tổ chức xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo về việc in Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017
   Thông báo V/v mời tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị khoa học \*An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực Lần I năm 2017\*
   Thông báo v/v viết bài đăng trên Tạp chí \*Khoa học & Đào tạo\* Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn
BẢN TIN KHCN CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU TUYỂN SINH LHS LÀO LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366