Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LHS LÀO ĐÀO TẠO SĐH ĐỀ TÀI TẠP CHÍ  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   ĐỀ TÀI
 Thông tin đề tài
 
 
 Thông báo

 Quyết định về việc thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

 Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2016-2017 và phân công giảng viên hướng dẫn Danh mục đề tài

 

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2008

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012

                                                                       
Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014
      
                                                                     
  Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

                                                                       Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

 

 

 Các tin tức khác :
             Các loại biểu mẫu
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kiến trúc
   Thông báo về việc nộp đơn làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Ứng Dụng Cao Hùng (KUAS) - Đài Loan
   Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 (2016 - 2017) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
   Thông báo Hội thảo Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên
   Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2012-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017-2022 của cán bộ, giảng viên
   Thông báo Hội thảo quốc tế về kế toán và tài chính (ICOAF 2017)
   Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017
   Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học ICSSE2017
   Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học `Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên theo mô hình kết nối giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai`
   Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi
CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366