Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LHS LÀO ĐÀO TẠO SĐH ĐỀ TÀI TẠP CHÍ  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   GIỚI THIỆU
 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
   

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

  1. Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác đào tạo Sau đại học của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

      - Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường. Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường theo quy định hiện hành.
- Tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học và kỹ thuật tiến bộ với các cơ sở sản xuất. Tổ chức, quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của trường.
- Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học ngoài trường.
- Làm đầu mối trong việc quản lý đào tạo Sau đại học.
- Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ.
- Tham mưu xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động quan hệ với các trường, viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài để tìm kiếm cơ hội học tập, hợp tác trong đào tạo, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý, khai thác viện trợ, cập nhật công nghệ tiên tiến trên thế giới.
- Tham mưu và chuẩn bị các văn bản để Ban Giám hiệu trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế. 
- Giao dịch với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.                 

Điện thoại : 055.3825366
E.mail : qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 509 Phan Đình Phùng -Tp Quảng Ngãi

 

TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo về việc tăng kỳ hạn xuất bản Tạp chí khoa học và Công nghệ
   Giấy mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia `Định hướng chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030`
   Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - Khóa 35 liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Phạm Văn Đồng
   Chương trình tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế tại KUAS (Đài Loan) gồm liên thông đại học và thạc sĩ
   Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - Khóa 35 liên kết giữa Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Phạm Văn Đồng
   Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
   Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH giai đoạn 2012 - 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ NCKH giai đoạn 2017 - 2022 của cán bộ, giảng viên
   Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kiến trúc
   Thông báo về việc nộp đơn làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Ứng Dụng Cao Hùng (KUAS) - Đài Loan
   Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 (2016 - 2017) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366