Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO ĐỀ TÀI TẠP CHÍ ĐÀO TẠO SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   VĂN BẢN-BIỂU MẪU
 Biểu mẫu
 

Mẫu sử dụng cho Thông báo số 1 (Thông báo số 308/TB-ĐHPVĐ, ngày 23/02/2017 của Hiệu trưởng ĐH PVĐ)
   
  
Mẫu đơn xin hỗ trợ các công bố khoa học quốc tế
   
   
Mẫu bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo
   
   
 
 Mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học;  Mẫu tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học theo đơn vị
   
   

 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Quyết định bổ sung một số nội dung của "Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng"

   
   
 Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong trường Đại học Phạm Văn Đồng
   
   

 Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 

Mẫu báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài (Mẫu 1, Mẫu 2)
   
 
 

 Các biểu mẫu đăng ký thực hiện Đề tài, Sáng kiến CBGV cấp trường năm 2018

 

 

 Các tin tức khác :
             Văn bản
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo về việc tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý - Đợt 2 năm 2017
   Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học `Các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới`
   Thông báo Về việc xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
   Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
   Thông báo Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Quyết định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Thông báo Đăng ký các khóa học tại Israel cho các ứng viên tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   Thông báo Tuyển ứng viên Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Ứng Dụng Cao Hùng (KUAS)
   Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2017-2018 và phân công giảng viên hướng dẫn
   Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2018
HỘI THẢO/BẢN TIN KHCN TUYỂN SINH LHS LÀO CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366