Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ Thông báo Thông tin NCKH Tạp chí KH&CN Đào tạo SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   Văn bản - Biểu mẫu
 Biểu mẫu
 

Mẫu sử dụng cho Thông báo số 1 (Thông báo số 308/TB-ĐHPVĐ, ngày 23/02/2017 của Hiệu trưởng ĐH PVĐ)
   
  
Mẫu đơn xin hỗ trợ các công bố khoa học quốc tế
   
   
Mẫu bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo
   
   
 
 Mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học;  Mẫu tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học theo đơn vị
   
   

 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng

   
   

 Quy định về định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trong trường Đại học Phạm Văn Đồng

Quyết định bổ sung một số nội dung của "Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng"

   
   

 Quy định quy trình Hợp tác Quốc tế tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 

Mẫu báo cáo kết quả chuyến công tác nước ngoài (Mẫu 1, Mẫu 2)
   
  

 Các biểu mẫu đăng ký thực hiện Đề tài, Sáng kiến CBGV cấp trường năm 2018

 

 

 Các tin tức khác :
             Văn bản
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học \^Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\^
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học phát huy vai trò của Doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
   Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học \*Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\*
   Thông báo về việc đăng ký tham gia Chi hội Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   Thông báo về việc tuyển ứng viên tham dự chương trình `Hội thảo Khu vực Bảo vệ Môi trường Đồng bằng sông Cửu Long dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2018`
   Quyết định về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp trường thực hiện năm 2018
   Quyết định về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Thông báo về việc tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý - Đợt 2 năm 2017
Tin Hội thảo Tuyển sinh LHS Lào Công bố khoa học Liên hệ Hợp tác Quốc tế Văn bản - Biểu mẫu

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366