Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LHS LÀO ĐÀO TẠO SĐH ĐỀ TÀI TẠP CHÍ  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English

...
Viet Nam
TIN QUAN TRỌNG
   Quyết định về việc thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2016-2017 và phân công giảng viên hướng dẫn
   Thông báo v/v đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
   Thông báo về việc thay đổi thời gian nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016
   Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017
CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366