Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ Thông báo Thông tin NCKH Tạp chí KH&CN Đào tạo SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   Văn bản - Biểu mẫu
 Văn bản
 
 Quy định: Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đai học Phạm Văn Đồng
  Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   
 QĐ số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của BGD&ĐT
  Ban hành Qui định về quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
   
 Quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
   
   
 Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT
  V/v quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục
   
 Quyết định số 15/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2005 của Bộ KHCN
  Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong các trường đại học
   
 QĐ số 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 11/4/2007.
  Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.
   
 Quy định tạm thời định mức giờ chuẩn NCKH đối với giảng viên
  Ban hành theo QĐ số 34 QĐ/ĐHPVD ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng
   
 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở GD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
   
 Thông tư 07/2010 của BGDĐT ngày 01/3/2010
   
   
 Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ GDĐT
  Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
   
 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/03/2012
  Về việc ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
   
 Quyết định: V/v ban hành quy định về hoạt động NCKH của HSSV Trường ĐH Phạm Văn Đồng
  Quyết định: 369/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 03 năm 2014
   
 Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
  Số: 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014
 

 Các tin tức khác :
             Biểu mẫu
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
   Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học \^Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\^
   Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học phát huy vai trò của Doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
   Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học \*Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng\*
   Thông báo về việc đăng ký tham gia Chi hội Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   Thông báo về việc tuyển ứng viên tham dự chương trình `Hội thảo Khu vực Bảo vệ Môi trường Đồng bằng sông Cửu Long dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2018`
   Quyết định về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp trường thực hiện năm 2018
   Quyết định về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Thông báo về việc tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Vật lý - Đợt 2 năm 2017
Tin Hội thảo Tuyển sinh LHS Lào Công bố khoa học Liên hệ Hợp tác Quốc tế Văn bản - Biểu mẫu

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366