Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ THÔNG BÁO ĐỀ TÀI TẠP CHÍ ĐÀO TẠO SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
   CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC
 DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2015-2016
 

 

 Các tin tức khác :
             DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ GIẤY KHEN/BẰNG KHEN TẠI CÁC HỘI THI Ở CÁC CẤP
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2017
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO, HỘI NGHỊ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2017
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017 (Trong nước)
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO, HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017 (Trong nước)
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO, HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017
             DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2017
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2015-2016 (Ngoài trường)
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2015-2016
             DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2015-2016
TIN QUAN TRỌNG
   Thông báo Về việc xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
   Quyết định Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
   Thông báo Về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Quyết định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017
   Thông báo Đăng ký các khóa học tại Israel cho các ứng viên tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
   Thông báo Tuyển ứng viên Nghiên cứu sinh của Trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Ứng Dụng Cao Hùng (KUAS)
   Quyết định về việc giao đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2017-2018 và phân công giảng viên hướng dẫn
   Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài sáng kiến cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2018
   Thông báo Về việc báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài
   Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 - 2018
HỘI THẢO/BẢN TIN KHCN TUYỂN SINH LHS LÀO CÔNG BỐ TRONG/NGOÀI NƯỚC GIỚI THIỆU LIÊN KẾT VĂN BẢN-BIỂU MẪU

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366