Phòng QLKH & HTQT
TRANG CHỦ Thông báo Thông tin NCKH Tạp chí KH&CN Đào tạo SĐH  Gửi bài  GỬI BÀI  Gửi bài  QUẢN TRỊ English
ĐĂNG KÝ MỚI MỘT TÀI KHOẢN
 Họ và tên:
 Đơn vị:
, đơn vị khác:
 Học hàm/Học vị:
 Thư điện tử:
, Số điện thoại:
 Account:
, Password:
 
Vui lòng điền số:536 vào ô:

 Ghi chú:
Cần ghi đầy đủ thông tin cần thiết:
-Họ và tên
-Đơn vị: chọn một trong mục có sẵn, nếu không có thì điền vào hộp đơn vị khác
-Thư điện tử: phải điền chính xác, vì mọi thông tin đều liên lạc qua hộp thư này.
-Account: chữ thường, không dấu tiếng Việt, không có khoảng trắng
-Điền vào ô cuối ba con số ngẫu nhiên phía trước

Tin Hội thảo Tuyển sinh LHS Lào Công bố khoa học Liên hệ Hợp tác Quốc tế Văn bản - Biểu mẫu

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0553 825366